1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Ngành Xử Lý Nước Thải
  4. Chất Khử Màu Nước Thải
  5. Chất Khử Màu Nước Thảy Công Nghiệp

Chất Khử Màu Nước Thảy Công Nghiệp

NANOCHEM CO., LTD

NANOCHEM CO., LTD

Sản phẩm
Chất Khử Màu Nước Thảy Công Nghiệp
Chất Khử Màu Nước BWD-01
Chất Khử Màu Nước BWD-01
Chất khử màu nước BWD-01 là một cation polymer bậc bốn, là sản phẩm đặc biệt dùng để khử màu, keo tụ, giảm CODcr và các ứng dụng khác.
Chất Khử Màu Nước BWD-03
Chất Khử Màu Nước BWD-03
Chất khử màu nước BWD-03 là một cation polyme bậc bốn, là sản phẩm đặc biệt dùng để khử màu, keo tụ, giảm CODcr và các ứng dụng khác.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 979977978