1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Ngành Chăn Nuôi
  4. Khoáng đất sét
  5. Zeolite Bột- Clinoptilolite

Zeolite Bột- Clinoptilolite

NANOCHEM CO., LTD

NANOCHEM CO., LTD

Sản phẩm
Zeolite Bột- Clinoptilolite
ZEOFEED 85-  CLINOPTILOLITE
ZEOFEED 85- CLINOPTILOLITE
ZEOFEED 85, 100% Zeolite tự nhiên, trong thành phần có chứa 85 - 95% là Clinoptilolite, và 15% là các loại khoáng khác. ZEOFEED 85 được sử dụng làm chất hấp thụ độc tố, chất hấp thụ kim loại nặng, chất mang trong sản xuất tăcn và là chất hấp thụ Ammoniac - NH3 trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nước.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 979977978