1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Ngành Chăn Nuôi
  4. Enzymes Chăn Nuôi
  5. HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC (TRÂU, BÒ, NGỰA, CỪU...)

HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC (TRÂU, BÒ, NGỰA, CỪU...)

NANOCHEM CO., LTD

NANOCHEM CO., LTD

Sản phẩm
HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC (TRÂU, BÒ, NGỰA, CỪU...)
HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC
HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC
Enzymes: Xylanase, β-mannanase, α-galactosidase, β-glucanase, Cellulase
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 979977978