1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Ngành Chăn Nuôi
  4. Enzymes Chăn Nuôi
  5. Hổn Hợp Enzyme Cho Gà (Gà thịt, gà đẻ...).

Hổn Hợp Enzyme Cho Gà (Gà thịt, gà đẻ...).

NANOCHEM CO., LTD

NANOCHEM CO., LTD

Sản phẩm
Hổn Hợp Enzyme Cho Gà (Gà thịt, gà đẻ...).
HỔN HỢP ENZYMES DÀNH CHO GÀ
HỔN HỢP ENZYMES DÀNH CHO GÀ
Enzymes: Xylanase, β-mannanase, α-galactosidase, β-glucanase, Cellulase, Protease, Amylase
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 979977978