1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Ngành Chăn Nuôi
  4. Enzymes Chăn Nuôi
  5. Hổ Hợp Enzyme Gia Súc (Trâu, bò, ngựa, cừu...)

Hổ Hợp Enzyme Gia Súc (Trâu, bò, ngựa, cừu...)

NANOCHEM CO., LTD

NANOCHEM CO., LTD

Sản phẩm
Hổ Hợp Enzyme Gia Súc (Trâu, bò, ngựa, cừu...)
HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC
HỔN HỢP ENZYME DÀNH GIA SÚC
Enzymes: Xylanase, β-mannanase, α-galactosidase, β-glucanase, Cellulase
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 979977978