CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Probiotics

Nanochem hiện đang làm đại diện cho Beijing Challenge Bio-Techology Co., Ltd - Trung Quốc để cung cấp các sản phẩm Probiotics tại Việt Nam, bao gồm:

  • Aspergillus Oryzea
  • Bacillus Subtillis
  • Saccharomyces Cerevisiae
  • Lactobacillus acidophillus
  • Lactobacillus Sporogenes
  • Lactobacillus plantarum
  • ------------------------------etc.

Website: www.worldenzyme.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấp vào mỗi sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi!