CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Enzymes & Probiotics

Nanochem hiện đanlàm đại diện cho Beijing Challenge Bio-Techology Co., Ltd - Trung Quốc để cung cấp các sản phẩm Enzyme Phytase, Sodium Butyrate và Probiotics tại Việt Nam, bao gồm:

Phytase enzymes:

Complex Enzymes:

 • A-Amylase
 • A-galactosidase
 • Cellulase
 • Glucanase
 • Mannanase
 • Acid protease
 • Natural Protease
 • Pectinase
 • Xylanase

Probiotics:

 

 • Aspergillus Oryzea
 • Bacillus Subtillis
 • Saccharomyces Cerevisiae
 • Lactobacillus acidophillus
 • Lactobacillus Sporogenes
 • Lactobacillus plantarum

Sodium Butyrate

Website: www.worldenzyme.com
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấp vào mỗi sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi!