CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Phân bón

NANOCHEM hiện đang đại diện cho Neelam Aqua & Speciality Chem - Ấn Độ; để phân phối các chất phụ gia, chất hấp phụ cho lĩnh vực sản xuất phân bón, bao gồm:       

  • Chất hổ trợ quá trình se hạt cho phân DAP; NPK; UREA
  • Chất chống vón cho phân bón UREA; NPK; và NPK hòa tan
  • Chất tạo màu cho phân bón DAP; NPK
  • Chất hấp phụ Ammoniac, H2S...
  • Đất tẩy/ Bentonite / Bleaching earth
  • Chất phá bọt dùng trong sản xuất phosphoric acid
  • Bọc urea (Dầu hạt neem)

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào mỗi mục ngành hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

<< Back