CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Nguyên liệu phân bón & Lọc dầu

BỘ PHẬN NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN & LỌC DẦU

NANOCHEM hiện đang đại diên cho Ashapura Minechem Ltd, Maruti Mineral IndustriesNeelam Aqua & Speciality Chem- Ấn Độ; để phân phối các chất phụ gia, và nguyên liệu dùng trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hóa lọc dầu, bao gồm:

Danh mục sản phẩm:                     

 • Chất hổ trợ se hạt DAP; NPK & UREA
 • Chất chống vón DAP; NPK & UREA
 • Chất tạo màu DAP; NPK & UREA
 • Chất làm chậm tan Urê 
 • Chất hấp phụ Ammoniac, H2S...
 • Bột đất sét / Bentonite / Zeolite 
 • Dầu hạt Neem & Bánh dầu hạt Neem

Lĩnh vực áp dụng:

 • Sản xuất phân DAP
 • Sản xuất phân NPK & NPK hòa tan
 • Sản xuất phân UREA 
 • Khoan dầu khí
 • Lọc dầu
 • Xây dựng

Xin vui lòng bấm vào mỗi mục ngành hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

 

<< Back