CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NANO

Nguyên liệu phân bón & Lọc dầu

BỘ PHẬN NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN & LỌC DẦU

NANOCHEM hiện đang đại diên cho Neelam Aqua & Speciality Chem- Ấn Độ; để phân phối các chất phụ gia, chất hấp phụ cho lĩnh vực sản xuất phân bón và lọc dầu, bao gồm:

 • Sản xuất phân DAP
 • Sản xuất phân NPK & NPK hòa tan
 • Sản xuất phân UREA 
 • Khoan dầu khí
 • Lọc dầu

Our product portfolio includes:                     

 • Chất hổ trợ quá trình se hạt cho phân DAP; NPK; UREA
 • Chất chống vón cho phân bón UREA; NPK; và NPK hòa tan
 • Chất tạo màu cho phân bón DAP; NPK; UREA
 • Chất hấp phụ Ammoniac, H2S...
 • Đất tẩy/ Bentonite / Bleaching earth
 • Refinery Defoamers
 • Demulsifiers
 • Dầu hạt Neem

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào mỗi mục ngành hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Our partners:

 

<< Back